ARBEIDSCONTRACT

Arbeidsovereenkomsten, bedrijfsreglementen en CAO’s, beëindiging dienstverband en reorganisatie, ambtenarenrecht. medezeggenschap en concurrentiebeding.

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt.

Een werknemer is iemand die zich er contractueel toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.

Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het sociaal recht.

Scroll naar boven
Direct contact? cheng@advocatenkantoorcheng.nl