CONTRACTENRECHT

Opstellen van overeenkomsten, algemene voorwaarden, wanprestatie, nakoming, ontbinding, vernietiging en schadevergoeding. Volgens de wet bestaat een overeenkomst uit aanbod en aanvaarding, waaruit wederzijdse verbintenissen voortvloeien.

Bij de nakoming van een overeenkomst ontstaan vaak juridische geschillen die veelal voorkomen kunnen worden door de inhoud en de strekking van een overeenkomst juist weer te geven.

In beginsel wordt het algemeen contractenrecht beheerst door contractvrijheid. Er zijn echter uitzonderingen waardoor voor sommige wel formaliteiten gelden.

Scroll naar boven
Direct contact? cheng@advocatenkantoorcheng.nl